GGD

Met de GGD is het Convenant Publieke Gezondheid (PG) Amsterdam-Amstelland afgesloten.

Dit convenant heeft tot doel om op basis van de landelijke consensus over de verantwoordelijkheidsverdeling, aangevuld met specifieke regionale aspecten, afspraken vast te leggen over:

  • De inzet van de GGD bij de geneeskundige hulpverlening, alsmede de voorbereiding daarop en de rol van de GHOR daarbij
  • De kaders waarbinnen de GGD de inzet pleegt
  • Welke diensten, taken en inzet partijen over en weer van elkaar kunnen verwachten
  • De wijze van melding en alarmering, op- en afschaling en leiding en coördinatie
  • De wijze van overleg en advisering tussen partijen
  • De onderlinge informatievoorziening en de informatievoorziening richting het openbaar bestuur

Meer informatie over de processen binnen de Publieke Gezondheidszorg