Ambulance Amsterdam

Convenant Ambulance Amsterdam

Dit convenant heeft als onderwerp en doel het vastleggen van afspraken van Ambulance Amsterdam en de GHOR over de voorbereiding op en uitvoering van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het convenant geeft hiermee ook uitvoering aan de wettelijke opdracht.

Ambulance-Amsterdam

Convenant Ambulance Amsterdam