Logistiek

Om hun werkzaamheden goed te kunnen uitoefenen moeten GHOR-functionarissen de beschikking hebben over een minimale uitrusting. Deze persoonlijke standaard uitrusting (PSU) verschilt per functie en wordt door de GHOR ter beschikking gesteld.

De uitrusting bestaat uit zaken als een handboek, pager, een mobiele telefoon, kleding etc.

Dienstvoertuig Officier van Dienst - Geneeskundig

Sommige GHOR-functionarissen maken gebruik van een voertuig om tijdig ter plaatse te zijn. Het betreft de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)/Lid ROT en de Officier van Dienst-Geneeskundig (OvD-G).

Persoonlijke Standaard Uitrusting per functionaris

Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier