Informatiemanagement

Informatiemanagement heeft in de crisisbeheersing een belangrijke functie. Zo neemt de GHOR in de voorbereidingsfase onder meer deel aan landelijke werkgroepen en programmaraden met informatiemanagement-dossiers zoals LCMS en GHOR4all.

LCMS-GZ

Op 1 mei 2017 zijn de (acute) ketenpartners in de GHOR-regio’s Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland-Noord, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Flevoland gestart met netcentrisch werken binnen de witte kolom. Dit is een manier van werken waarbij alle betrokken teams en organisaties zo snel mogelijk (online) informatie met elkaar delen. Hierdoor kunnen de verschillende teams en organisaties sneller en doelgerichter besluiten nemen om incidenten, rampen en crises af te handelen. Om de informatie op een overzichtelijke manier te delen, wordt gebruikgemaakt van het Landelijk Crisis Management Systeem Geneeskundige Zorg (LCMS-GZ). Het accountbeheer van deze applicatie is in handen van de beleidsmedewerkers Informatiemanagement.

Met de ziekenhuizen, GGD’en en Ambulance Amsterdam in onze regio zijn afspraken gemaakt over netcentrisch werken. De organisaties hebben hun eigen informatiecoördinatoren opgeleid. Deze zijn nu 24/7 beschikbaar en verantwoordelijk voor de informatie-uitwisseling met de keten. Het Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIn) van de GHOR heeft de regie op de informatie en is verantwoordelijk voor het samenstellen van een gedeeld geneeskundig beeld. Dit beeld helpt ketenpartners, crisispartners en openbaar bestuur om de crisis beter te beheersen.

Netcentrisch werken via LCMS

GHOR4all

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van GHOR4all. Dit is een applicatie die - zowel tijdens een ramp of crisis als in de voorbereiding daarop - relevante informatie over ketenpartners beschikbaar stelt.

Mobiel werken

Het optimaliseren van informatiemanagement is een continu proces. Zo hebben de GHOR-functionarissen met coördinerende taken de beschikking over een tablet voor het uitvoeren van hun taken tijdens een incident. Hierdoor blijven de functionarissen mobiel en hebben continu toegang tot actuele informatie.

Lees meer

Contact

Voor meer informatie over Informatiemanagement, neem contact op met Anneke Krol.

Anneke Krol

Anneke Krol

Anneke Krol, Beleidsmedewerker Informatie

Telefoon: 06 30845360

e-mail: a.krol@ghorasd.nl

LCMS