Communicatie

Communicatie behoort tot de ondersteunende taken binnen het GHOR-bureau. Het levert een bijdrage aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Dagelijkse werkzaamheden

De communicatiemedewerker ontwikkelt en onderhoudt de website (webmasterfunctie), maakt de nieuwsbrief, stelt het jaaroverzicht samen, verzorgt de redactie van het intranet, maakt communicatieplannen en overige communicatiemiddelen en draagt bij aan plannen en afspraken op het gebied van communicatie in de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Persvoorlichting behoort niet tot de taak van de medewerker communicatie.

Persvoorlichting

De persvoorlichting voor het GHOR-bureau verloopt via de afdeling Communicatie van de GGD Amsterdam. Meer informatie vindt u in de zijbalk.

Voor persvoorlichting met betrekking tot Ambulancedienst of Meldkamer kunt u contact opnemen met Ambulance Amsterdam, telefoon 020 5709500.

Persconferentie. Foto: Edwin van Eis

Risicocommunicatie

Onder risicocommunicatie verstaan we de informatievoorziening aan burgers over risico's die een ramp of crisis kunnen veroorzaken, over de maatregelen die de overheid heeft getroffen ter voorkoming en bestrijding ervan en over de door de bevolking te volgen gedragslijn. De medewerker communicatie draagt bij aan de plannen voor risicocommunicatie in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland.

Crisisicommunicatie

Onder crisiscommunicatie verstaan we communicatie tijdens een (dreigende) crisissituatie die voorziet in de maatschappelijke informatiebehoefte. Crisiscommunicatie is een wettelijk vastgestelde taak van de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio. Tijdens een ramp of crisis is vanaf GRIP 2 de betrokken gemeente verantwoordelijk voor het proces Voorlichting. De voorlichters van de afdeling Communicatie van de GGD Amsterdam kunnen namens de GHOR een bijdrage leveren aan dit proces.

Nieuwsbrieven en Jaaroverzichten

Contact

Audri van Duin

Voor informatie over communicatie (exclusief persvoorlichting), neem contact op met

Audri van Duin

Medewerker Communicatie en Beleidsondersteuning

Tel: 06 22395891

e-mail: a.vanduin@ghorasd.nl