Bijlage 4

Eisen en regels bereikbaarheid en doorrijdbaarheid.

 • De calamiteitenroutes moeten te allen tijde worden vrijgehouden voor de hulpdiensten.
 • Het evenemententerrein en het binnenliggend gebied moeten altijd toegankelijk zijn voor de hulpdiensten.
 • De percelen in de onmiddellijke omgeving dienen permanent en ongehinderd bereikbaar te zijn voor de hulpdiensten.
 • De organisatie van het evenement voorziet dat het evenemententerrein toegankelijk is voor het aan- en afrijden van de hulpdiensten.
 • Afsluitmiddelen moeten snel weggehaald kunnen worden of er moet iemand bij staan.
 • Er is een minimale doorgang van 3,5 meter beschikbaar voor hulpdiensten.
 • De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter.
 • Houd voldoende ruimte in de bochten voor hulpdiensten, let daarbij ook op luifels of andere obstakels in de weg.
 • Leg rijplaten neer wanneer er sprake is van een zachte ondergrond, zodat de voertuigen zich niet vastrijden.
 • Geen tegengesteld verkeer in een eenrichtingsstraat.
 • Op vooraf bepaalde plaatsen doorgangen in de hekken aanwijzen die dienen als doorgangen voor hulpdiensten met tekst “vrijhouden voor hulpdiensten”.