Bijlage 3

Indien de evenementenzorgorganisatie (EZO) dit nodig acht moet er tijdens een evenement een EHBO-ruimte aanwezig zijn van waaruit de zorgverleners hun werkzaamheden uitvoeren. Dit is een tijdelijke ruimte zoals een kantine, kantoor, kleedkamer of een andere reeds bestaande ruimte. De ruimte moet als zodanig herkenbaar zijn, bij voorkeur middels internationaal erkende symbolen en signalering (vlag, uithangbord of bewegwijzering).

Een EHBO-ruimte dient te voldoen aan de volgende minimale eisen

 • De EHBO-ruimte moet herkenbaar zijn.
 • De EHBO-ruimte bevindt zich bij voorkeur niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of het podium. Goede communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager moet mogelijk zijn.
 • De EHBO-ruimte moet voldoende privacy en beschutting bieden voor de behandeling van zorgvragers.
 • De EHBO-ruimte moet schoon en goed verlicht zijn.
 • Er is bij voorkeur stromend water aanwezig.
 • Er dienen tenminste twee stoelen/zitplaatsen aanwezig te zijn
 • Een EHBO-ruimte hoeft niet permanent bemand te zijn, wel moet aangeduid zijn hoe de eerstehulpverleners te bereiken zijn. Hierover moeten vooraf afspraken gemaakt zijn met de evenementorganisator.
 • De EHBO-ruimte moet bereikbaar zijn voor voor een ambulance.

De volgende materialen dienen aanwezig te zijn

 • Eerstehulpschaar, elastische zwachtels, gerolde snelverbanden, handdesinfectans, hechtstrips, Ideaalzwachtels, kleefpleister, nitril handschoenen, ontsmettingsmiddel, pocketmask, puntig pincet, reddingsdeken, steriel verbanddoek, steriele (niet-verklevende) kompressen, vingerverband, wondpleister en zelfklevend fixatiezwachtels.
 • Automatische Externe Defibrillator (eventueel in directe nabijheid). Op het evenement dient tenminste één functionerende AED binnen 5 minuten aanwezig te kunnen zijn bij een zorgvrager. Indien de AED al op de locatie aanwezig is, dient de eerstehulpverlener zich ervan te vergewissen dat de AED direct toegankelijk is en naar behoren functioneert.

Materiaal en (hulp)middelen moeten voldoen aan goed onderhoud en geldige expiratiedatum.

Aanvullende eisen inrichting EHBO-ruimte COVID-19

 • Zorg dat de post goed te ventileren is.
 • Zorg dat al het materiaal en meubilair van glad en goed afneembaar materiaal gemaakt is. Vervang beschadigd materiaal en meubilair direct.
 • Zorg dat zorgvragers zo min mogelijk handcontactpunten tegenkomen of moeten gebruiken.
 • Zorg dat zorgvragers bij binnenkomst in de EHBO-ruimte altijd handhygiëne toe kunnen passen.
 • Zorg dat de EHBO-ruimte zo leeg mogelijk is.
 • Zorg dat al het materiaal wat niet nodig is, opgeborgen is.
 • Zorg dat zorgvragers en zorgverleners onderling zoveel mogelijk 1,5 meter afstand kunnen houden, zowel onderling als van elkaar.
 • Hang posters op in de EHBO-ruimte met de hygiënemaatregelen. Maak gebruik van pictogrammen.
 • Zorg voor markeringen om bijvoorbeeld 1,5 meter aan te geven, looproutes aan te geven etc.
 • Zorg voor een handenwasgelegenheid met stromend water, vloeibare zeep, papieren handdoekjes en een afvalbak. Plaats ook alcoholdispensers op strategische plekken.
 • Zorg dat Persoonlijke Beschermingsmiddelen op de post binnen handbereik liggen.

Reiniging van de EHBO-ruimte

 • Reinig met een allesreiniger of wegwerp-schoonmaakdoekjes. Gebruik alleen schone schoonmaakmaterialen of disposable materialen.
 • Reinig regelmatig de handcontactpunten en oppervlakken, zoals stoelleuningen en behandeltafel.
 • Reinig na gebruik oppervlakken, materialen en sanitair, denk hierbij aan tafels, behandeltafel en stoel.
 • Reinig en desinfecteer de gebruikte materialen en meubilair direct nadat een COVID-19 verdachte zorgvrager is vertrokken.
 • Gooi disposable schoonmaakmaterialen direct weg.
 • Vuil wasgoed/schoonmaakmaterialen direct verzamelen, afgesloten afvoeren (druk geen lucht uit de zak bij het dichtknopen) en direct wassen op minimaal 60 graden Celsius.
 • Let op: desinfecteer alleen als er éérst is gereinigd. Desinfecterende middelen werken onvoldoende als iets nog vuil of stoffig is.
 • Alle algemeen geldende hygiënemaatregelen zijn ook van toepassing op de zorgverleners en zorgvragers in de EHBO-ruimte.

Ventilatie

 • Zorg dat de ruimtes goed geventileerd en gelucht worden. Lucht bij voorkeur meerdere keren per dag minimaal 15 minuten en ventileer voortdurend. Luchten doe je door ramen/deuren tegen elkaar open te zetten.