Bijlage 2

Eisen en regels voor evenementenzorgverleners

Eisen/regels

 • De eerstehulpverleners beschikken over een geldig diploma of certificaat op basis van zorgniveau Basis Eerste Hulp, desgewenst met aanvullende specificaties.
 • De eerstehulpverleners moeten herkenbaar zijn. De kleding moet duidelijkheid verschaffen over de functie (functieaanduiding EHBO, eerstehulpverlener) en mag niet lijken op die van de ambulancezorg.
 • De eerstehulpverleners dragen zorg voor de registratie van ieder zorgcontact op een zorgcontactenformulier of turflijst. De evenementenzorgorganisaties verstrekken na afloop van het evenement een geanonimiseerde rapportage aan de evenementenorganisator en gemeente. De GHOR ontvangt deze rapportage van de gemeente (óf als dit is afgesproken direct van de evenementenzorgorganisatie).
 • Onderlinge communicatie vindt bij voorkeur plaats middels een radioverbindingsnetwerk.
 • De eerstehulpverleners worden in koppels van tenminste twee personen ingezet.
 • De eerstehulpverleners mogen niet belast worden met neventaken zoals kinderopvang, brandwacht en beveiliging.
 • De eerstehulpverleners dienen op de hoogte te zijn van de hygiënerichtlijnen.
 • Actuele informatie over de inzet van evenementenzorgverlenerd is beschreven in de veldnorm evenementenzorg, terug te vinden op http://www.evenementenz.org/wp/veldnorm/

Aanvulling eisen en regels evenementenzorgverleners COVID-19

In aanvulling op de in de Veldnorm Evenementenzorg beschreven richtlijnen en gedragscode zijn de volgende richtlijnen en adviezen aanvullend van toepassing.

 • De evenementenzorgverlener houdt zich bij het leveren van zorg aan de richtlijnen van het RIVM en de voor hem relevante brancherichtlijnen.
 • Evenementenzorgverleners die volgens het RIVM tot een risicogroep voor een ernstig beloop van COVID-19 behoren worden niet ingezet als zorgverlener op evenementen.
 • Evenementenzorgverleners die op basis van de ‘Vragenlijst Screening Zorgverleners COVID-19’ verdacht zijn of andere risicofactoren hebben voor een besmetting met het Coronavirus worden niet ingezet op evenementen.
 • De evenementenzorgverlener heeft een voorbeeldfunctie ten aanzien van de RIVM-richtlijnen en deze aanvullende richtlijn.
 • Wegwerphandschoenen worden standaard gedragen bij ieder zorgcontact, ongeacht of er direct contact is met de zorgvrager of contact met lichaamsvloeistoffen.
 • Er worden géén ringen, hand- of polssieraden gedragen.
 • Pas de vijf momenten van handhygiëne
 • Draag schone werkkleding. Indien zichtbaar vervuild wordt de kleding gewisseld.
 • Draag de werkkleding gesloten (dus geen openhangend(e) jas of vest).
 • Na inzet wordt bij voorkeur op de evenementlocatie omgekleed. De werkkleding wordt in een afgesloten zak mee naar huis genomen.
 • Werkkleding (indien mogelijk) op minimaal 60°C met een volledig wasprogramma en normaal wasmiddel gewassen. Indien op 40°C gewassen dient vervolgens de werkkleding in de droogtrommel gedroogd te worden (minimale stand kast droog) en/of gestreken te worden (minimale stand 150 °C). Laat het wasgoed goed drogen in de droogtrommel of aan de waslijn.
 • Beperk het gebruik van de mobiele telefoon of portofoon zoveel mogelijk.
 • Reinig de mobiele telefoon/ portofoon met een allesreiniger of met een wegwerpschoonmaakdoekje.