Ik ben GHOR-functionaris

Via het menu in de rechterzijbalk is specifieke informatie over alle GHOR-functies te vinden.

De GHOR-functionarissen die werkzaam zijn binnen de opgeschaalde GHOR-organisatie zijn:

Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G)

Neemt plaats in het Commando Plaats Incident (CoPI). In Amsterdam-Amstelland gaat de OvD-G over het bron- en effectgebied. Wat hij niet kan overzien/aankan wordt monodisciplinair bij de Algemeen Commandant/het Hoofd Ondersteuning weggezet. In Zaanstreek-Waterland gaat de OvD-G over het brongebied.

Hoofd Ondersteuning (HOn)

Neemt plaats in het Actiecentrum GHOR (Ac-GHOR). Geeft leiding aan de Operationeel Medewerkers Actiecentrum (OMAc). Ontvangt leiding van de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ).

Hoofd Informatie (HIn)

Neemt plaats in het Actiecentrum GHOR. Is verantwoordelijk voor het geneeskundig gedeeld beeld.

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Neemt plaats in het Actiecentrum GHOR (bij incident in Amsterdam-Amstelland) of in het crisiscentrum (bij incident in Zaanstreek-Waterland). Verantwoordelijk voor de monodisciplinaire regie en aansturing van GHOR-functionarissen.

Lid Interface/Lid ROT

Neemt plaats in het regionaal crisiscentrum, in de Interface (Amsterdam) of ROT (Zaanstreek-Waterland). Verantwoordelijk voor de bestuurlijke advisering (Interface) en/of de multidisciplinaire afstemming (ROT).

Directeur Publieke Gezondheidszorg (DPG)

Neemt plaats in het (Regionaal) Beleidsteam, het (R)BT. Geeft leiding aan de hele GHOR-organisatie en is eindverantwoordelijk.

Selecteer je GHOR-functie